การบ้าน2 ทฤษฏีการบริหารยุคดั้งเดิม Classical Organization Theory

ทฤษฏีการบริหารยุคดั้งเดิม
( Classical Organization Theory) ค.ศ.1887 – 1945

1.ทฤษฎีการบริหารตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Management)

นักทฤษฏีที่สำคัญ

  • Frederic W.Taylor
  • Frank Bunker Gilbreth &Lillian Moller Gilbreth
  • Henry Gantt

2.ทฤษฎีการบริหารตามหลักการบริหาร (Administrative Management)

นักทฤษฏีที่สำคัญ

  • Henri Fayol
  • Chester Barnard
  • Luther Gulick

3.ทฤษฎีการบริหารแบบระบบราชการ (Bureaucratic Management)

นักทฤษฏีที่สำคัญ

  • Max Weber

DOWNLOAD [55-07-01-ทฤษฎีการบริหาร.pptx(2007-2010)]

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s